Manyetik Alan ve Tedavisi nedir?

Teknolojiyle birlikte şehir hayatı, insanların tabiattan uzaklaşıp toprakla temasını azalttığı
gibi, elektromanyetik kirlilik ortamları da kat kat artmıştır. Iҫinde yaşadığımız kablolardan
ve betonlardan oluşan mekanlar, yanımızda taşıdığımız elektronik aletler, ҫevre kirliliği,
doğal olmayan yiyecekler, günlük hayatın stresi, insanoğlunu doğal yapısına uygun hayat
biҫiminden maalesef gittikҫe uzaklaştırmıştır. Bunların sonucunda da ҫeşitli psikolojik
rahatsızlıklar tetiklenip vücüdumuza yansıyan blokajlar sonucu hastalıklar da
ҫoğalmakta.
Hasta olmamak iҫin ne gibi önlemler alabiliriz, destekleyici ҫözümler nelerdir, hep beraber
paylaşımlarda bulunacağız.

Konu başlıkları:
– Manyetik alan nedir ve nasıl ölҫülür?
– Sarkaҫ nedir ve nasıl kullanılır?
– Kinesioloji nedir, vücutdaki blokajlar sarkaҫ ve kinesioloji yardımıyla nasıl ölҫülür?
– Suyun hafızası nedir?
– Magnet tedavi nedir?
– Magnet ile vücudumuzdaki enerjiyi nasıl yükseltebiliriz?
– Elektromanyetik kirlilikleri magnet yardımıyla nasıl en aza indirgeriz?
Konuşmacı: Tülay Akcan
Tarih: 25 Kasım 2017
Saat: 14.00 – 17.00
Yer: Mevlana Rumi e.V.
Albert-Schweitzer-Str. 62
81735 München
Giriş: 7 €
Ön Kayıt iҫin:
E-Mail: [email protected]